Firma Przyjazna Naturze – założenia programu

Program Firma przyjazna Naturze jest przykładem edukacyjnych działań proekologicznych prowadzonych przez AURAEKO i firmy współpracujące.

 

Te działania można podzielić na dwa rodzaje:

  • edukacja proekologiczna w postaci różnorakich publicznych kampanii edukacyjnych skierowan do społeczeństwa,
  • edukacja proekologiczna skierowana do przedsiębiorców (szczególnie do przedsiębiorstw współpracujących z AURAEKO).

Firma Przyjazna Naturze jest zatem działaniem grupy przedsiębiorstw biznesowych wspierających edukację ekologiczną na rzecz społeczeństwa, ale również wspiera wykorzystanie wiedzy ekologicznej we własnych przedsiębiorstwach.

Program Firma Przyjazna Naturze posiada własne prestiżowe logo, o wykorzystanie którego mogą się ubiegać jedynie przedsiębiorstwa – klienci AURAEKO, po spełnieniu warunków określonych regulaminem.

 

Celem programu Firma Przyjazna Naturze jest:

  1. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz samych przedsiębiorców w zakresie zagrożeń dla środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i sposobach minimalizowania tych zagrożeń.
  2. Wzmocnienie wizerunku rynkowego przedsiębiorstw minimalizujących negatywny wpływ wytwarzanych bądź importowanych urządzeń, wykorzystywanych procesów i rozwiązań technologicznych na środowisko.
    Sformułowane powyżej cele określają też jasno korzyści, jakie może odnieść firma przystępując do programu. Są to korzyści edukacyjne i wizerunkowe wzmacniające pozycję rynkową przedsiębiorstw uczestniczącym w programie.