W dzisiejszych czasach dane zapisane na urządzeniach, mają o wiele większą wartość niż same nośniki. Utrata danych stanowi duży problem nie tylko dla firm, ale także osób prywatnych.
W przypadku utraty danych, zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem. Zajmujemy się profesjonalnym odzyskiwaniem danych z telefonów, smartfonów, tabletów, pendrivów, kart pamięci oraz kart SIM.

Dane odzyskujemy zarówno z:

– urządzeń sprawnych z których dane zostały one usunięte (odczyt logiczny),
– urządzeń uszkodzonych – stan urządzenia uniemożliwia na dostęp do danych (odczyt fizyczny – wymagana ingerencja fizyczna).

 

Procedura odzyskiwania danych:

  1. Przyjęcie urządzenia od klienta i poinformowanie go przybliżonych kosztach usługi (analiza/ pełna usługa odzyskiwania danych).
  2. Analiza pamięci urządzenia pod kątem możliwości odzyskania danych. Analiza pozwala ustalić, czy interesujące klienta dane znajdują się w pamięci urządzenia. W przypadku ich braku klient nie ponosi pełnych kosztów odzyskiwania danych tylko same koszty analizy. Opłata za analizę nie jest pobierana w przypadku realizowania pełnej usługi odzyskiwania danych.
  3. Decyzja klienta:
    – pozytywna: odzyskujemy dane
    – negatywna: klient płaci tylko koszty analizy/ ekspertyzy i zwracamy urządzenie.
  4. Przekazanie danych w formie wybranej przez klienta oraz rozliczenie usługi.
  5. Po 3 dniach roboczych, w sposób trwały usuwamy kopię danych klienta z naszych serwerów.